Συμμετέχοντες & Πιστοποιητικά

Το Πρόγραμμα Πιστοποίησης CSF ξεκίνησε το 2015 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Το Πρόγραμμα Πιστοποίησης CSF, δηλαδή η παραγωγή βαμβακιού με βιώσιμες καλλιεργητικές πρακτικές, ξεκίνησε το 2015 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Επίσης, με την πιστοποίηση της διαδικασίας παραγωγής, οι παραγόμενες μπάλες βαμβακιού συνοδεύονται από μοναδικό κωδικό αναφοράς για την ασφαλή τήρηση της ιχνηλασιμότητας.

Στο σημείο αυτό μπορείτε να βρείτε όλους τους συμμετέχοντες βαμβακοπαραγωγούς από το 2015 μέχρι και το 2020, όπως και το Πιστοποιητικό παραγωγής βαμβακιού FiberMax® με Βιώσιμες Γεωργικές Πρακτικές.

Εδώ μπορείτε να δείτε τη λίστα με τους βαμβακοπαραγωγούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμά μας.

Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το πιστοποιημένο προϊόν, που παράγεται με το πρόγραμμα CSF.

 BASF Hellas SA

BASF Hellas SA

Top