Ποικιλίες Βαμβακιού

Η νέα πολύ πρώιμη ποικιλία FiberMax® που ξεχωρίζει για την παρουσία φυλλώματος με χνούδι, το εξαιρετικό άνοιγμα του καρυδιού, το υψηλό δυναμικό παραγωγής σε σύσπορο και ίνα και τα άριστα ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Μια νέα μεσοπρώιμη - πρώιμη ποικιλία με έντονη παρουσία φυλλώματος με χνούδι, εξαιρετική μεταβροχική συλλεκτική συμπεριφορά, υψηλές αποδόσεις και άριστη απόδοση και ποιότητα ίνας.

Μια νέα, πολύ πρώιμη ποικιλία, με υψηλό δυναμικό απόδοσης σε σύσπορο και ίνα. Μπορεί να καλλιεργηθεί σε ευρύ φάσμα μηχανικής σύστασης εδαφών.

Μεσοπρώιμη ποικιλία, με βαθύ ριζικό σύστημα. Παρουσιάζει αντοχή στην έλλειψη νερού και υψηλό δυναμικό παραγωγής σε σύσπορο.

Μια μεσοπρώιμη ποικιλία, με ευκολία στη διαχείριση. Παρουσιάζει ευρεία προσαρμοστικότητα σε διάφορα εδάφη, με υψηλές αποδόσεις σε σύσπορο και εξαιρετική ποιότητα ίνας.

Η ποικιλία Elsa ανήκει στην κατηγορία των πρώιμων ποικιλιών. Τα δυνατά της σημεία είναι το πολύ υψηλό δυναμικό παραγωγής σύσπορου, η αντοχή στην ανδρομύκωση σε σχέση με την πρωιμότητά της και τα άριστα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ίνας.

Η ποικιλία Fiona αποτελεί ό,τι πιο καινοτόμο έχει να παρουσιάσει το γενετικό πρόγραμμα της εταιρείας BASF, με εστίαση κυρίως στην απόδοση σε ίνα και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Η Flora ανήκει στις μεσοπρώιμες ποικιλίες, η οποία παρουσιάζει προσαρμοστικότητα σε διάφορα εδάφη. Κύρια χαρακτηριστικά της είναι η ανθεκτικότητα στην ανδρομύκωση και η αξαιρετική ποιότητα και απόδοση σε ίνα.

 BASF Hellas SA

BASF Hellas SA

Top