Φορείς Υλοποίησης

Η BASF για την υλοποίηση και τον έλεγχο του προγράμματος συνεργάζεται αντίστοιχα με τρεις κορυφαίες εταιρείες στο χώρο παροχής υπηρεσιών πιστοποίησης και ελέγχου:

Η «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» είναι μία σύγχρονη εταιρία παροχής μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όλους τους τομείς που έχουν συνάφεια και σχέση με τον αγροδιατροφικό χώρο και το ευρύτερο περιβάλλον του. Αποτελεί μια από τις πλέον εξειδικευμένες σήμερα εταιρίες συμβούλων, προσφέροντας σε όλη την Ελληνική περιφέρεια, ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών.

www.aeiforiki.gr

Η NOVACERT αποτελεί μια εταιρεία συμβούλων στην Ελλάδα, προσφέροντας ολοκληρωμένες προτάσεις και πρωτοποριακές υπηρεσίες μέσω καινοτόμων τεχνολογιών, που διαρκώς προσδίδουν προστιθέμενη αξία και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον αγροπεριβαλλοντικό τομέα και τον κλάδο των τροφίμων της χώρας.

www.novacert.gr

Ιδρύθηκε το 1998 από μία ομάδα έμπειρων επιθεωρητών και εμπειρογνωμόνων. Σήμερα θεωρείται ως ένας ηγετικός φορέας πιστοποίησης παγκοσμίως.

www.qmscert.com

 BASF Hellas SA

BASF Hellas SA

Top