Φορείς Υλοποίησης

Η BASF για την υλοποίηση και τον έλεγχο του προγράμματος συνεργάζεται αντίστοιχα με δύο κορυφαίες εταιρείες στο χώρο παροχής υπηρεσιών πιστοποίησης και ελέγχου:

Η «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» είναι μία σύγχρονη εταιρία παροχής μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όλους τους τομείς που έχουν συνάφεια και σχέση με τον αγροδιατροφικό χώρο και το ευρύτερο περιβάλλον του. Αποτελεί μια από τις πλέον εξειδικευμένες σήμερα εταιρίες συμβούλων, προσφέροντας σε όλη την Ελληνική περιφέρεια, ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών.

www.aeiforiki.gr

Ιδρύθηκε το 1998 από μία ομάδα έμπειρων επιθεωρητών και εμπειρογνωμόνων. Σήμερα θεωρείται ως ένας ηγετικός φορέας πιστοποίησης παγκοσμίως.

Σύμφωνα με τη φιλοσοφία της εταιρίας, η πραγματοποίηση επιθεωρήσεων / ελέγχων δίνουν προστιθέμενη αξία στον επιθεωρούμενο οργανισμό και στον τελικό χρήστη του προϊόντος / υπηρεσίας.

www.qmscert.com

Top