Πιστοποιημένο Προϊόν 2019

Το καινοτόμο πρόγραμμα «Πιστοποίηση FiberMax® με Βιώσιμες Γεωργικές Πρακτικές» συνεχίζει δυναμικά την πέμπτη χρονιά υλοποίησής του.

Με την πιστοποίηση της διαδικασίας παραγωγής, οι παραγόμενες μπάλες βαμβακιού συνοδεύονται από μοναδικό κωδικό αναφοράς για την ασφαλή τήρηση της ιχνηλασιμότητας.

Μπορείτε να βρείτε το Πιστοποιητικό παραγωγής βαμβακιού FiberMax® με Βιώσιμες Γεωργικές Πρακτικές εδώ:

Top