Βαμβακοπαραγωγοί 2019

Βαμβακοπαραγωγοί 2019

Tο 2019 συμμετείχαν συνολικά 1.577 παραγωγοί βαμβακιού, με 11.781 εκτάρια καλλιέργειας στις κυριότερες περιοχές παραγωγής βαμβακιού στην Ελλάδα. Οι φετινές συνεργασίες επεκτείνονται σε τρεις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις και παρακάτω επισυνάπτεται το σύνολο των παραγωγών και των εκταρίων ανά γεωγραφική περιοχή και εκκοκκιστική επιχείρηση.

Συμμετέχοντες Παραγωγοί ΒΙΟΛΑΡ

Συμμετέχοντες Παραγωγοί Θρακικά Εκκοκκιστήρια

Συμμετέχοντες Παραγωγοί Κ. Β. Μάρκου

Top